...

De tritherapie is een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde, een langwerkende b2-agonist en een langwerkende muscarine-antagonist die beclometasondipropionaat, formoterol-fumaraat en glycopyrronium bevat.1,2 Chiesi's tritherapie voor astma is de eerste extrafijne drievoudige combinatie die in staat is om de hele bronchiale boom te bereiken en te behandelen, met inbegrip van de kleine luchtwegen.2,3 Chiesi's Modulite extrafijne deeltjestechnologie maakt het mogelijk om de coördinatie van de inhalatie te vergemakkelijken.4,5 Het product is voorzien van een dosisteller waardoor patiënten hun behandeling efficiënt kunnen opvolgen en beheren.2 Bij patiënten met ongecontroleerd astma heeft Trimbow® aangetoond het aantal exacerbaties te verminderen en de longfunctie te verbeteren, vergeleken met de combinatie ICS/LABA.4 De aanbeveling van het CHMP en het besluit van de Europese Commissie zijn gebaseerd op de gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van vier klinische studies waarbij bijna 3.000 patiënten betrokken waren.