...

Op 3 mei 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstel van verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, beter gekend onder de Engelse benaming: 'European Health Data Space' of EHDS.Het is van groot belang dat alle betrokken actoren in de gezondheidszorg dit dossier op hun radar zetten in de komende maanden. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zullen alleszins dit dossier van nabij volgen.Het EHDS bevat veel troeven voor de begeleiding en behandeling van de patiënten en het gezondheidsbeleid, alsook voor onderzoek en innovatie waarbij het respecteren van de fundamentele rechten van de burgers in het beheer en gebruik van de gezondheidsgegevens essentieel is. Het algemeen belang moet alleszins steeds primeren op de economische drijfveren van het EHDS.