...

Het Europees parlement heeft in mei nieuwe veilig- heidsnormen goedgekeurd. Tegen 2024 moet elke nieuwe auto die in de EU wordt verkocht standaard uitgerust zijn met geavanceerde rijhulpsystemen zoals Advanced Emergency Braking System (waarbij de auto automatisch afremt als een obstakel wordt gedetecteerd), Emergency Lane Keeping Assist (waarbij de auto bijstuurt als de bestuurder van zijn rijbaan afwijkt), en systemen die herkennen wanneer de bestuurder slaperig of afgeleid is. Al in 2022 zullen nieuwe voertuigen uitgerust worden met een vorm van Intelligent Speed Assistance (ISA). Dat systeem herkent de geldende snelheidsbeperkingen, en kan ervoor zorgen dat de bestuurder deze niet kan overschrijden door tegendruk te geven op het gaspedaal. De bestuurder kan het systeem omzeilen door het gaspedaal hard in te drukken, wat in noodsituaties nuttig kan zijn. De invoering van een dergelijk actief systeem zou het aantal verkeersdoden in de EU met 20% kunnen verminderen. De technische normen voor het verplichte ISA-systeem leggen de lat echter lager. Het meest eenvoudige systeem moet alleen een hoorbare waarschuwing geven wanneer het voertuig de snelheidslimiet overschrijdt. Deze waarschuwing moet minstens vijf seconden blijven klinken. Het systeem kan bovendien door de bestuurder voor het vertrek uitgeschakeld worden. De European Transport Safety Council (ETSC) betreurt dat voor deze minimumvereiste werd gekozen. ETSC zegt dat uit onderzoek blijkt dat dergelijke hoorbare waarschuwingen, zoals gordelverklikkers, bestuurders vooral irriteren en daarom meestal worden uitgeschakeld. Een uitgeschakeld systeem biedt geen enkel veiligheidsvoordeel. "We zijn teleurgesteld dat autofabrikanten de mogelijkheid krijgen om een onbewezen systeem te installeren dat weinig veiligheidsvoordeel oplevert. We hopen oprecht dat autofabrikanten verder gaan dan de minimumspecificaties om de enorme potentiële veiligheidsvoordelen van de ISA-technologie te maximaliseren", zegt Antonio Avenoso, directeur van ETSC. Autofabrikanten moeten wel geanonimiseerde gegevens doorgeven over hoe de ISA-systemen worden gebruikt en of ze door chauffeurs worden uitgeschakeld. Twee jaar na de inwerkingtreding van de wetgeving zal op basis van real-world data geëvalueerd worden welke systemen het meest effectief zijn.