...

De R0 van Sars-CoV-2 ligt ergens tussen 2 en 3, dat wil zeggen dat een geïnfecteerde persoon twee tot drie andere individuen besmet. Zo zou uiteindelijk tussen de 70 en de 90% van de hele bevolking besmet geraken.Callens toont een grafiekje van het soort dat de laatste dagen in de media vaker te zien was, alleen gedetailleerder: met een R0 van 2,5 zou de epidemie, volgens een sterk vereenvoudigd simulatiemodel, in het begin van de zomer scherp pieken, wanneer ruim 12% van de bevolking tegelijk met het virus zou zijn besmet. Breng je de R0 op 1,7 - dan komt die piek sterk afgevlakt in het najaar, op het moment dat 5% van de bevolking Covid-19 heeft opgelopen.Dat alles uitgaande van een aantal veronderstellingen, waarvan we sommige niet goed kennen en andere sterk vereenvoudigd zijn. We gaan ervan uit dat het virus een incubatietijd heeft van ongeveer 6,2 dagen en personen ongeveer 7 dagen besmettelijk blijven, maar dat weten we niet goed.Een andere veronderstelling is dat het aantal contacten tussen de bevolking homogeen gespreid is en in de tijd homogeen blijft - maar die veronderstelling is zeker fout. Het goede nieuws is dat in China de epidemie sterk is afgenomen. Dat bewijst dat het beïnvloeden van de R0 wel degelijk effect heeft. De manier waarop de Chinese overheid manu militare de bevolking drastische maatregelen heeft opgelegd, zal hier niet lukken. Maar maatregelen als regelmatig de handen wassen, adequater omgaan met onze sociale contacten,... kan de R0 zeker beïnvloeden. Een grote onbekende is hoe seizoensgebonden Sars-CoV-2 is. Welk effect warmer weer zal hebben is voorlopig koffiedik kijken, maar geen enkel luchtweginfectievirus is het hele jaar door even actief.Steven Van Gucht (Sciensano) voorspelde in De Standaard een worstcase-scenario waarbij in de komende 9 weken 13.000 mensen besmet zouden worden. Een paar duizend daarvan zou in het ziekenhuis belanden - tussen de 500 en de 700 in intensive care. Het aantal sterfgevallen zou onder de 600 blijven. Professor Callens vergelijkt dat met een zwaar griepseizoen - maar met verdere gepaste maatregelen kunnen we dat misschien nog reduceren. Hij geeft wel toe dat de introductie van het virus door de import vanuit Italië forser is geweest dan Sciensano aanvankelijk had ingecalculeerd.Professor Tania Desmet legt uit dat de opvang van patiënten die anders naar de spoed zouden worden doorverwezen, in de komende periode gewoon behouden blijft. Asymptomatische patiënten blijven met vragen over Covid-19 weg van de spoed. Patiënten met symptomen die ook nauw contact hebben met een bekend geval van Covid-19 worden beschouwd als vermoedelijke gevallen maar hoeven niet getest te worden. Ze komen daarvoor niet naar de spoed. Patiënten met klachten zonder een geval in hun nabije omgeving en een 'positieve' reisanamnese worden nog steeds getest, omdat het belangrijk is nieuwe potentiële clusters op het spoor te komen.In het noodplan dat HVG aan het uitwerken is, in nauw overleg met het stadsbestuur, wordt de stad volgens het stratenplan verdeeld in sectoren die aan een huisarts worden toegewezen. De huisarts blijft, wanneer de epidemie zwaar toeslaat, opereren in zijn toegewezen sector. Wanneer een huisarts zelf ziek wordt, worden de sectoren aangepast om ook zijn gebied op te slorpen. Zwangere huisartsen en huisartsen die tot een risicogroep behoren kunnen in de huidige omstandigheden al een regeling treffen dat ze hun 'verdachte' patiënten voorlopig laten opvangen in een naburige praktijk. De huisartsenkring hanteert een charter ethisch vervangen dat onder meer stipuleert dat de 'vaste' huisarts van een patiënt steeds een verslag krijgt.Dagelijks past Sciensano de gevalsdefinitie aan. UZ Gent 'implementeert' de definitie met enige soepelheid: 'koorts' wordt geïnterpreteerd als een 'koortsig gevoel'. Van 11 positief geteste gevallen op de spoed in de voorbije periode, had maar één echt koorts - de meeste zelfs geen temperatuursverhoging. Voor de lijst van 'epidemische zones' gaan spoedartsen ook de meest actuele bronnen checken.Professor Isabel Roels-Leroux benadrukt dat ook huisartsenpraktijken hun organisatie moeten doorlichten om aan infectiepreventie te doen. Stethoscopen ontsmetten, bijvoorbeeld. Bakken voor de afval met deksel en voetpedaal. Chief Medical Officer, dokter Paul Pardon, stuurde begin deze week een omzendbrief naar de ziekenhuizen over de mondmaskers. Zorgvuldig gebruik is aangewezen (niet meer volk dan nodig bij een procedure), en het ziekenhuis houdt streng toezicht op de voorraad. De brief gaat in op het eenmalig gebruik van mondmaskers en de uitzonderingen daarop. Roels-Leroux stelt vast dat België een achterstand heeft in een mondmaskersbeleid. Belangrijke waarschuwing: geef nooit een FFP1- of FFP2-masker met uitademingsventiel aan een besmette patiënt!Professoren Eva Van Braeckel en Pieter Depuydt gaven boeiende uiteenzettingen over het klinisch beleid bij Covid-19.