...

Wat kunnen wij verwezenlijken en hoe kunnen wij het jaar zelf wat mooier maken? We kunnen heel concreet taakjes oplijsten, doelen en deadlines definiëren. Weliswaar zonder overdosering. Best overschatten we onszelf niet (vele urnen bevatten onmisbare as), maar enige waardering van eigen kunnen (yes, we can!) lijkt me nodig om iets voor mekaar te betekenen. Mijn motto: ga ervoor! Zoals voor dat rijbewijs, die grant, een promotie, je conditie, de liefde: geloof in concrete doeltjes! Dat is de helft van werk en plezier.Slagen of niet: dat zien we volgend jaareinde dan weer, bij een volgende bilan. En dan doen we het nog eens. Ik wens iedereen van harte veel geluk en een goede gezondheid (al betekent dat voor ons een beetje technische werkloosheid). En wereldvrede. Maar ook een concreet doeltje. Erin geloven is de helft.