...

In Vlaanderen zorgt de Werkgroep Verder na Zelfdoding (onderdeel van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, VLESP) al vele jaren voor de begeleiding van nabestaanden, voor lotgenotencontact, onderzoek en ondersteuning. Twee actieve leden van de werkgroep bundelen nu al die expertise in Verder na zelfdoding, een inzichtelijk en praktijkgericht boek dat handvatten biedt voor zij die hun leven moeten heropbouwen. Lore Vonck is sociaal agoge en rouwtherapeut, ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg over suïcidaliteit en coördinator van de werkgroep. Buttiens is schoolpsycholoog, therapeut en preventieadviseur in psychosociaal welzijn. Beiden begeleiden mensen met (traumatische) rouwprocessen en delen hun inzichten, ervaringen en kennis in een praktische handleiding die een brede verspreiding verdient. Vonck en Buttiens schetsen een werkbaar kader, gebaseerd op de recentste wetenschappelijke bevindingen, waarin het rouwen na een zelfdoding kan begrepen worden. Rouw is een sociaal en interactief proces waarin iedereen een eigen stijl heeft. Elke weg uit het verlies is anders. Specifieke aandacht gaat naar zelfdoding bij kinderen en jongeren en naar het begeleiden van de rouw van zij die een volwassene verliezen door zelfdoding.Helder en realistisch zijn de praktische houvasten voor eenieder die een zelfdoding te verwerken krijgt, en hoe je een nabestaande kan helpen. In aparte hoofdstukken lees je hoe je op school of op het werk met de gevolgen van een zelfdoding kan omgaan, met speciale aandacht voor de hulpverlening, waar de kans op een confrontatie met suïcide en de gevolgen ervan nog groter zijn. Het boek sluit af met een lijst van nuttige hulplijnen, adressen en organisaties. Verder na zelfdoding is een onmisbaar hulpboek dat de standaard zet voor de zorg die nabestaanden van zelfdoding verdienen.