...

Artsen hebben dus degelijk de ambitie om patient empowerment te implementeren, maar evident is het allemaal niet. Sinds de komst van het internet en sociale media is het respect voor expertise tanend.De maatschappelijke neiging tot betweterij sijpelt door in de gezondheidszorg: een arts kan zich al lang niet meer enkel beroepen op autoriteit, niet in het minst omdat Dr. Google aan de hand van enkele trefwoorden een gedegen second opinion formuleert.De vraag is in welke mate patient empowerment tot deze trend bijdraagt. Bewijzen we patiënten wel een dienst door hen aan te moedigen het advies van hun arts als facultatief te beschouwen?