...

De reden dat een belangrijke deel van het eHealth-platform het maandag 27 januari enkele uren liet afweten, zijn echt complex, stelt dokter Marc Moens (BVAS). De talrijke services die het eHealth-platform levert, omvatten een zeer ingewikkeld netwerk - daar zijn nogal wat partners bij betrokken, inclusief de ziekenfondsen. Dat maakt het netwerk zo kwetsbaar - als één partner een fout maakt, is het risico reëel dat dat de werking van een ruim deel van het systeem verstoort.In de IT-wereld werd het al eens spottend 'de gasfabriek' genoemd - het labyrint van diensten die met elkaar samen moeten werken om de hele communicatieketen van de Belgische e-health draaiende te houden. Eén dienst, bijvoorbeeld, die de gebruikers 'authenticeert', en andere die nagaan of hij wel toegang mag krijgen tot bepaalde data. De end-to-end-encryptie die ervoor instaat dat, als de communicatie tussen zorgverleners op het internet onderschept wordt, de inhoud ervan toch verborgen blijft dankzij state-of-the-art-versleuteling. En zo voort.Marc Moens beseft dat die ingewikkelde en daardoor soms kwetsbare infrastructuur er mede op vraag van de artsen is gekomen. "Wij waren er zelf tegenstander van dat de overheid alle gezondheidsgegevens op een centrale server zou stockeren." De keuze in België viel op een gedecentraliseerd systeem, waar de gegevens over patiënten lokaal opgeslagen blijven - bijvoorbeeld in de ziekenhuizen - en daar weliswaar van op afstand kunnen worden geraadpleegd, maar alleen door bevoegde zorgverleners. Nogal wat landen staan misschien verder dan België wat de registratie en de uitwisseling van medische gegevens betreft - maar dat verloopt niet altijd in even beveiligde omstandigheden.Maar voor de beveiliging van het systeem betalen we in België dus een prijs. Alle partners van het Belgische eHealth-platform hebben daarom de opdracht gekregen een Business Continuity Plan op te stellen - een soort plan B dat de uitval van een systeem opvangt en ervoor moet zorgen dat de dienstverlening ondertussen verzekerd blijft. "Heel wat partners van eHealth hebben een BCP - maar nog niet allemaal", heeft Moens onthouden. Moens is voorzitter van Recip-e. "Ook Recip-e heeft voorlopig nog geen BCP", weet hij. "Dat kan nu nog niet omdat Recip-e van het kabinet de opdracht heeft gekregen om tegen het eind van dit jaar voor de hosting van de diensten over te stappen van Proximus naar Smals vzw."