...

Omwille van de epidemische verspreiding van het SARS-CoV-2-virus gelden er nieuwe richtlijnen in België over eerste hulp in tijden van corona, gebaseerd op het document van de Belgische Reanimatieraad (BRC). Dat een hulpverlener voor een levensreddende handeling het slachtoffer niet mag benaderen wanneer hij of zij geen wegwerphandschoenen en een chirurgisch of FFP2-masker heeft, omdat de kans op besmetting te groot is? Die stelling vind ik deontologisch niet aanvaardbaar. SARS-CoV-2 is niet de pest. Ja, er kan een risico zijn op besmetting ALS het slachtoffer covid-19 heeft. Dat op zich betekent ook niet noodzakelijk dat de hulpverlener zelf besmet geraakt. Een dergelijke besmetting hoeft ook niet te betekenen dat de hulpverlener zelf zwaar ziek geraakt; uiteindelijk verloopt meer dan 80% van de bevestigde besmettingen mild tot asymptomatisch. Bovenstaande inschatting van het reëel aantal besmettingen (4% van de bevolking i.p.v. 0,4%) is dan nog eens een factor 10 groter, wat zou betekenen dat 98% van de besmettingen zonder veel (of zelfs enige) problemen verloopt.