...

Een zorgonderneming die vandaag drie vacatures heeft voor een verpleegkundige vindt met moeite één geschikte kandidaat. Al eens een vacature open gezet voor een kinderpsychiater? Het personeelstekort neemt steeds sneller toe: het aantal vacatures stijgt, de zorgverleners verouderen in sneltempo en het aantal werkzoekenden in de sector blijft dalen.De stijgende behoefte aan zorg en de acute personeelstekorten tonen aan dat er dringend actie nodig is. Het is niet dat er niets gebeurd is: het aantal huisartsen zal pieken met 400 afgestudeerden per jaar. Al jaren wordt ingezet op meer en betere in-, zij- en doorstroom in bijvoorbeeld het verpleegkundig en verzorgend beroep. Het recente Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-6) zorgde voor meer dan 1 miljard extra middelen om meer zorgprofessionals aan te werven en hen beter te betalen. Tevergeefs.