...

1.500 extra psychologen kunnen dankzij de injectie van minister Frank Vandenbroucke aan de slag in de eerstelijnszorg om psychische ondersteuning te geven. De injectie komt tegemoet aan een acute nood die de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) eerder al aankaartte en verlicht de druk op de eerstelijnszorg en meer bepaald de huisartsen die momenteel overbevraagd zijn. De SGGG hoopt dat de ministers Beke en Vandenbroucke en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid spoedig zullen overleggen met de sector over de wijze van financiering en zullen bepalen hoe snel de middelen beschikbaar zijn, hoe mobiele teams en zelfstandige psychologen zich kunnen engageren, en ook wat er voor crisisopvang - en dus na de eerste lijn - nog wordt voorzien.