...

De Vlaamse regering keurde de ontwerptekst van minister van Welzijn en Volks-gezondheid Wouter Beke (CD&V) principieel goed. In 2025 zullen er hooguit 50 aso's de beroepsopleiding voor anesthesie kunnen starten, 19 die voor gynaecologie, 20 de beroepsopleiding voor chirurg en vijf die voor neurochirurg. De Vlaamse regering volgt daarmee het advies dat de Vlaamse Planningscommissie (dat is, de artsen- kamer ervan) uitbracht op 8 december vorig jaar. Die neemt zelf de cijfers over uit het advies van de Federale Plannings-commissie voor het contingent van het betreffende jaar. Daarnaast werden op advies van de tandartsenkamer ook de quota voor tandarts, orthodontie en paradontologie vastgelegd. Opvallend is dat de Vlaamse Plannings- commissie geen advies geeft voor alle medische specialismen. Maar de leden van de commissie observeren een ongewenste discrepantie, gebaseerd op de objectieve gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de projecties van de Federale Planningscommissie, luidt het. De artsenkamer van de commissie wilde evenwel niet bij de pakken blijven neerzitten, want terwijl voor sommige disciplines het overaanbod verder aangroeit, zie je voor andere aanslepende tekorten. De Vlaamse Plannings-commissie wil de Vlaamse afgestudeerde artsen aanmoedigen om zich verder te specialiseren in huisartsgeneeskunde, psychiatrie, neurologie, pathologische anatomie en klinische biologie. Ook specialisaties die buiten de contingentering vallen, kennen tekorten, stipt ze aan. Ten slotte vraagt de Vlaamse Plannings- commissie voor volgende adviezen meer data en analysecapaciteit. De informatie die de Federale Planningscommissie ter beschikking stelt, is een goede basis, stelt ze, maar er is uitbreiding van gegevens nodig op het Vlaamse niveau. In de federale Kamercommissie Volksgezondheid vroeg Valerie Van Peel aan minister Frank Vandenbroucke vorige week of de capaciteit waar de Vlaamse Planningscommissie om vraagt er ook komt. Volgens het N-VA-kamerlid wil de Vlaamse commissie bredere toegang tot de gegevensbank van de Federale Planningscommissie: de onderliggende data, de werkwijze en gehanteerde hypothesen voor de verschillende scenario's. De federale minister van Volksgezondheid antwoordde dat de uitwisseling van informatie een van de opdrachten wordt van het nieuwe interfederale planningsorgaan, dat hij al eerder heeft aangekondigd. Dat nieuwe orgaan brengt de instanties die op de verschillende niveaus betrokken zijn bij de medische planning, nog eens samen. Het is het ei van Columbus: het nieuwe orgaan moet ervoor zorgen dat de quota worden nageleefd, én dat iedere geneeskunde-student toegang krijgt tot de beroepsopleiding. Maar de Vooruit-minister wilde in de Kamercommissie niet concreter worden, omdat het overleg - twee maanden na de deadline die hij zelf had gesteld - nog altijd loopt. Verschillende politici aan Vlaamse zijde beschuldigen Vandenbroucke ervan in het dossier een U-bocht te maken.