...

Meester Dierickx vat ze samen onder de noemer 'EHBO', of eerste hulp bij Orde-verhoren. "Het lijken eenvoudige en vanzelfsprekende puntjes, maar in de praktijk merk ik dat ze toch niet altijd gevolgd worden", legt ze uit. 1. Indien u niet weet waarover het verhoor zal gaan - wat, geloof het of niet, wel vaker het geval is - graaf dan in uw geheugen. Had u de voorbije maanden een patiënt met wie het moeilijker communiceren was, maakte u een fout, kloeg een patiënt over uw honorarium,...? 2. Zorg dat u de feiten in chronologische volgorde kan vertellen. Dat lijkt evident, maar dat is het vaak niet.3. Lieg niet. U zal zich achteraf ongemakkelijk voelen en u zal zichzelf mogelijks tegenspreken. Indien u een fout maakte, geef het toe.4. Wees volledig in uw verhaal. Geef aan waarom u iets deed of zei, of net niet. Vertel dus alles wat relevant is om uw handelen of nalaten te begrijpen. Daartoe kent u best ook uw rechten en zeker uw plichten.5. Zorg dat elk lid van de Orde vat wat u vertelt. Verval dus niet in uw eigen jargon. Vertel uw verhaal eerst aan een leek. Als die alles vat, zit u goed.6. Doe niet aan collega of patiënt blaming. Dat helpt u niet vooruit. Mag u dan niets negatiefs over hen zeggen? Toch wel, maar wik uw woorden en let op uw toon.7. Wees voorbereid op alle mogelijke vragen. Let op: die gaan niet noodzakelijk enkel over de feiten vervat in de klacht.8. Zorg dat u zich op een later moment niet hoeft tegen te spreken. Zorg dat u niet hoeft terug te komen op wat u zei. Want dat komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Ook hier weer: ken dus op voorhand uw rechten en plichten.9. Heb niet te veel stress en wees zeker van uw stuk. Als u recht in uw schoenen staat, mag u daarvoor gerust uitkomen, als de toon van het verhoor maar goed zit. Let wel op dat u niet vervalt in een al te zelfzekere houding of in wat kan overkomen als arrogantie.10. Lees na wat er op papier gezet wordt. Niet de eventuele gemoedelijkheid van het verhoor, maar wel wat er op papier staat, is bepalend voor het verdere verloop van de zaak. Ann Dierickx: "U begrijpt het al: laat u voor uw eerste verhoor bijstaan door iemand met ervaring. Meerdere dossiers werden reeds afgesloten zonder verder gevolg na een 'goed' eerste verhoor." Deze tips gaan trouwens op voor elk soort verhoor, ook door de politie, de Provinciale Geneeskundige Commissie en - in de toekomst - de Toezichtcommissie, geeft meester Dierickx nog mee.