...

Wat de wens van de apothekers betreft om vaccins toe te dienen, zijn er inderdaad een aantal pro's zoals het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) benadrukt. Maar wat met de bijkomende voorwaarde als het beschikken over een medisch voorschrift? Wat met het beheersen van nevenwerkingen en het toedienen van de eerste hulp in geval van anafylactische shock? Wie wordt er aansprakelijk gesteld indien er een complicatie optreedt? Hoe zal dit georganiseerd worden? Welke RIZIV-nomenclatuur zullen de apothekers claimen voor deze verpleegkundige acte? Zullen de apothekers ook een diagnostiek en voorschrift kunnen maken? Is dit een meerwaarde voor de zorgvrager? Hoe wordt de patiëntveiligheid en de zorgkwaliteit gegarandeerd? Heel wat vragen en onduidelijkheden dus. Als Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België willen we niet dat apothekers griepvaccins toedienen. Eerst moet er duurzaam onderzoek en overleg komen.