...

Dokter Lieberman betreurt dat geestesziekte losjesweg als oorzaak wordt aangegeven voor de schiet-incidenten, als was het een systematisch gegeven. Zonder namen te noemen verwijst de auteur hiermee naar Donald Trump, die in een eerste commentaar op de schietincidenten een beschuldigende vinger uitstak naar psychiatrische aandoeningen, videospelletjes en het internet. Een doorzichtige manier om de aandacht af te leiden van andere factoren, zoals de ondoeltreffende wapenwetgeving en de haatcultuur.De beroepsvereniging National Council for Behavioral Health voerde onlangs onderzoek naar de beweegredenen die men bij daders van schietincidenten kan vinden. Daaruit bleek dat slechts 25% van de daders een psychiatrische patiënt is die door zijn geestesziekte tot het aanrichten van een bloedbad bewogen wordt. Die groep vertoont een beperkt aantal psychiatrische tableaus, waaronder psychose, gemoedsstoornissen en PTSD. In de resterende fractie van 75% zijn andere factoren verantwoordelijk, zoals ideologie, ontevredenheid op het werk of sociaal isolement.Dr. Lieberman somt een aantal argumenten op die aangeven dat we ons zeker niet mogen blindstaren op psychiatrische stoornissen als oorzaak van schietincidenten. Bijvoorbeeld: de genoemde aandoeningen zijn even frequent bij mannen en vrouwen, maar toch zijn daders van massamoord voor 100 procent mannen. En: psychiatrische aandoeningen en misdaad zijn even frequent in andere delen van de wereld, maar toch gaan de incidenten in de VS met een veel groter aantal dodelijke slachtoffers gepaard. Zoek het bij de toegankelijkheid van wapens, betoogt de Amerikaanse psychiater. Hij vreest dat psychiatrische patiënten op termijn niet meer op het nodige begrip vanuit de omgeving zullen kunnen rekenen, als ze telkens weer worden opgevoerd in vertekende verklaringen voor geweld.De American Psychiatric Association heeft dit betoog in een communiqué bijgetreden. Maar Trump is hardleers. In de dagen na de storm van protest bevestig de hij nog eens dat hij oorlogswapens niet wil verbieden, maar ze wel minder toegankelijk maken voor psychiatrische patiënten.