...

Naar aanleiding van zijn vijftienjarig bestaan, werd de inhoud van het boek volledig herzien en geactualiseerd. Wijzigingen in de euthanasiewetgeving worden opgesomd en toegelicht. Een belangrijke nieuwigheid is bv. dat met de nieuwe wet van 15 maart 2020 de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig blijft. Voordien moest de wilsverklaring om de vijf jaar vernieuwd worden. De structuur van het boek blijft grotendeels dezelfde, maar waar van toepassing refereert auteur en oncoloog-palliatief zorgarts dr. Wim Distelmans naar voorbeelden uit de recente actualiteit. Zo komt de euthanasie van rolstoelatlete Marieke Vervoort uitgebreid aan bod in het hoofdstuk over niet-terminale aandoeningen. Ook het proces rond de euthanasie van Tine Nys (die in 2010 euthanasie kreeg wegens psychisch lijden, nvdr) blijft niet onbesproken. Het boek bespreekt verder ook de werking van LEIF, de diverse LEIF-punten, de LEIF-artsen, het LEIF-plan met haar LEIF-kaart en de noodconsultatie ULteam.AK-club geeft vijf exemplaren weg. Wim Distelmans, Een Waardig Levenseinde is uit bij Houtekiet.