...

Het belangrijkste werkingsmechanisme van de combinatiepil berust op de remmende werking van het progestageen op de productie van het gonadotropin-releasing hormoon (GnRH) door de hypothalamus. Hierdoor treedt er geen stimulatie op van de FSH-afgifte door de hypofyse en vindt er geen LH-piek plaats.Follikelgroei en ovulatie worden geremd. In circa 1 procent van de pilcycli treedt er toch een ovulatie op, maar wordt de kans op bevruchting sterk verkleind door de effecten van de pil op het cervixslijmvlies, en door atrofie van het endometrium, dat daardoor ongeschikt wordt voor innesteling. In de e-learning krijgt u een uitgebreid overzicht van de hormonale cyclus en de invloed van combinatiepreparaten hierop. Meestal wordt gedurende 21 dagen dagelijks een pil ingenomen. Hierna volgt een pilvrije periode van zeven dagen, waarin een onttrekkingsbloeding optreedt.Dit klassieke pilregime is primair ontworpen voor het reguleren van bloedingen. Medisch gezien is een pauzeperiode echter niet noodzakelijk en een pilvrij interval van zeven dagen wellicht te lang. Pilgebruik biedt nog andere voordelen dan het voorkomen van ongewenste zwangerschap, de e-learning gaat hier uiteraard verder op in. Vrijwel alle vrouwen merken bij het gebruik van de pil lichamelijke veranderingen op. In het begin zijn er vaak de typisch oestrogene bijverschijnselen zoals geringe gewichtstoename en het vasthouden van vocht. Deze oestrogene effecten zijn vrijwel altijd van voorbijgaande aard. Na verloop van tijd zijn het vooral de progestagenen die klachten kunnen veroorzaken. Het foutloos gebruiken van de pil vergt veel motivatie en discipline. Na langdurig pilgebruik melden veel vrouwen een zekere 'pilmoeheid'. Ze krijgen een toenemende weerstand tegen het gebruik van hormonen of ze hebben het gevoel dat de goede bescherming tegen zwangerschap niet tot uitdrukking komt in de kwaliteit van hun relatie en seksleven.Hoofdpijn tijdens pilgebruik komt veel voor. Vaak betreft het echter spanningshoofdpijn die ten onrechte aan de pil wordt toegeschreven. Zo zijn er veel aan de pil toegeschreven klachten die een andere achtergrond hebben of niet samenhangen met de samenstelling van de pil, maar eerder met psychologische effecten van pilgebruik. We kunnen er hier niet dieper op in gaan, maar uitgebreide informatie hieromtrent vindt u terug in de e-learning.