...

In de begroting van dit jaar was 6,25 miljoen euro opzij gezet voor een 'project' rond de automatische verlenging van het GMD. Omdat de Nationale Commissie ervan uitging dat men nooit op tijd klaar ging zijn met een voorstel daarover, werd het bedrag voor 2019 al opgebruikt voor een lichte verhoging van het GMD-honorarium dit jaar, die in april van kracht werd. Vanaf 2020 zou de automatische verlenging er dus wel komen.Ondertussen hebben de ziekenfondsen ook een getal geplakt op wat één jaar automatische verlenging van het GMD zou kosten: 21,6 miljoen euro. Dat lokt gemengde gevoelens uit bij artsenvertegenwoordigers.De reactie van Kartel-voorzitter Reinier Hueting is dat men daarmee ook een beter idee heeft hoeveel huisartsen wel verloren hebben bij het 'lek' op het GMD-honorarium dat eind vorig jaar aan het licht kwam. Dat 'lek' ontstaat omdat artsen in hun EMD zien dat het GMD voor de patiënt nog in orde is, en niet beseffen dat zij het GMD wel moeten verlengen om het honorarium te krijgen. Nu is het immers zo dat het GMD voor de patiënt langer geldig blijft dan voor de arts.Dokter Marc Moens (BVAS) vindt evenzeer dat de huisartsen recht moeten behouden op dat GMD-honorarim, maar onderstreept dat het Riziv dan in 2020 daarvoor het geld in de begroting nog zal moeten vinden.Vanaf 1 juni krijgen mensen die acht weken ziek zijn een vragenlijst toegestuurd: de Quick Scan. Die kunnen ze digitaal invullen, weet Maaike Van Overloop (AADM) maar dat is niet verplicht. Het is wel ten zeerste aanbevolen.De vragenlijst vervangt geen onderzoek door een ziekenfondsarts maar moet wel een betere selectie toelaten voor het onderzoek, en een betere inschatting van het risico op langdurige werkonbekwaamheid. Wanneer dit risico groot is kan al een overleg opgestart worden met de huisarts van de patiënt en met de arbeidsarts. De artsensyndicaten hebben geen probleem met deze Quick Scan maar vrezen een beetje dat de patiënt met de vragenlijst naar de huisarts gaat stappen; ze onderstrepen dat het niet de bedoeling kan zijn dat de huisarts dit gaat invullen.Ook het niet-medicamenteuze e-voorschrift werd op de Nationale Commissie voorgesteld. Het gaat over een elektronisch voorschrift voor kinesitherapie, thuisverpleegkunde, medische beeldvorming, logopedie,... Het 'niet-ge-adresseerde' voorschrift heeft een eigen uniek nummer, een RID zoals het elektronische geneesmiddelenvoorschrift, en wordt op een server geplaatst. De patiënt kan naar de zorgverlener van zijn keuze stappen, die het voorschrift dan van de server kan halen.Een vraag die dokter Hueting heeft bij het systeem betreft de feedback. Hoe rapporteren zorgverleners het resultaat van een behandeling aan de huisarts? Wat als de kinesitherapeut een verlenging wil voorstellen van de behandeling? Of de thuisverpleegkundige een nieuwe methode van wondbehandeling wil voorstellen aan de arts? Dat zijn aan één persoon geadresseerde berichten: moeten die weer op dezelfde server worden geplaatst, of volgen ze een ander circuit (een bericht via de eHealth-box)?Marc Moens - die zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur van Recip-e wilde teruggeven maar ondertussen herverkozen werd - bevestigt dat Recip-e kandidaat is om de nietmedicamenteuze elektronische voorschriften ook te beheren. Maar het Riziv heeft nu het scenario voor de e-voorschriften uitgewerkt, en daar is van Recip-e (voorlopig?) nog geen sprake.Vanaf 1 juli komt het systeem van companion tests in voege. Bij sommige kankertherapieën is het resultaat afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde markers bij de patiënt. Maar terugbetaling voor de therapie komt er in de regel veel sneller dan terugbetaling voor de test. Een nieuwe procedure werd uitgewerkt om ook voor de test veel sneller goedkeuring te verkrijgen. De geneesmiddelen met een dergelijke companion test komen terecht in een nieuw hoofdstuk: 'hoofdstuk 8'.