...

Onze minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, wordt door de (Nederlandse) drugsmaffia bedreigd. Dit nieuws schokt onze hele samenleving. Het is wel een rare speling van het lot dat juist het parlementslid dat een joint rookte in de Senaat in 1999 en zo het drugsgebruik een boost gaf, nu het slachtoffer is geworden van drugscriminelen en onder versterkte politiebescherming staat met verhoogde beveiliging. Minister Van Quickenborne heeft als minister van Justitie wel streng opgetreden tegen de drugscriminaliteit, dat moet gezegd worden.Wat moet er dan wel zo snel mogelijk aangepakt worden? Niet alleen het aanbod van drugs moet worden aangepakt (drugscriminelen), maar vooral een eenduidige boodschap om de VRAAG naar drugs te verminderen. En wat zien we?Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) is een belangrijke raadgever bij het ministerie van Welzijn, voor de preventie van drugsgerelateerde gezondheidsschade. Deze organisatie is echter links-denkend, permissief en voorstander van de legalisatie van cannabis, en geeft onze samenleving, onze jeugd, niet de nodige eenduidige en correcte boodschap over en tegen drugs. 'Softdrugs' is immers bewust misleidend: er is niets soft aan dit product. Dat de onderwereld van de drugscriminaliteit nu bovengronds komt was reeds decennia geleden voorspelbaar. De overheersende boodschap dat het in Nederland goed ging door hun gedoogbeleid is ondertussen achterhaald. Niet alleen onze minister van Justitie maar onze ganse samenleving is in gevaar.Ik wens minister Van Quickenborne en zijn gezin een veilige en gelukkige toekomst.