...

We zetten verder in op de digitalisering, start professor em. Jan Heyrman het gesprek - die met zijn ruime ervaring het beleid van het TvGG ondersteunt. "Nadat artikels een peer review hebben gekregen en gelay-out zijn, komen ze onmiddellijk online. Ze zijn sneller beschikbaar op de website dan op papier. De publicatie op papier biedt nu nog maandelijks, in plaats van tweewekelijks, een consolidatie van het rijkere aanbod online. Maar het papier verdwijnt zeker niet helemaal. Vele abonnees hebben genoeg aan het digitale aanbod, maar anderen hebben nog graag iets dat ze in handen kunnen houden. Ons peer reviewed tijdschrift publiceert bijvoorbeeld heel wat artikels die aansluiten op een proefschrift. Dat overzicht vormt een belangrijke service. Maar niet al die publicaties halen het papier." "We werken volop aan de ontwikkeling van onze website, met een rijk aanbod van medisch-wetenschappelijke informatie... Boodschappen brengen we op een heel gediversifieerde manier", vervolgt Heyrman. Hoofdredacteur Wilfried Gyselaers: "Cebam, EBPracticenet, Kenniscentrum, Folia Pharmacotherapeutica, ... bieden een schat van informatie aan op het web. Maar wat naar algemeen aanvoelen ontbreekt is een centrale hub, die informatie voor de zorgverlener bundelt en van waaruit hij snel kan doorschakelen naar de meer gerichte informatie van gespecialiseerde providers. Een forum dat meteen de verbinding legt tussen diverse disciplines - want artsen zijn maar één schakel in de zorgketen." Heyrman: "Op onze website brengen we bijvoorbeeld de synthese van een KCE-rapport of geven we enkele centrale boodschappen van een richtlijn - maar met één muisklik krijgt de lezer het volledige document op zijn scherm." Professor Gyselaers: "We willen de website en social media interactiever maken. We hebben al een aanbod van extern ontwikkelde webinars maar willen zelf meer de leiding nemen bij de ontwikkeling van teaching webinars. Voor e-learning vragen we auteurs van interessante artikelen zelf inhoudelijke meerkeuzevragen op te stellen - bij een artikel over antistoftests op Sars-CoV-2 bleek dat daar toch wel belangstelling voor bestaat. Verder ontwikkelen we beeldcasuïstiek. Daarmee richten we ons voornamelijk op jonge artsen. Ze beantwoorden een aantal vragen over het beeld en krijgen zo toegang tot de wetenschappelijke toelichting." Heyrman: "Met de meerkeuzevragen experimenteren we ook voor de accreditering. Het Riziv beloont geen abonnement op een tijdschrift maar beloont het wel als een arts lessen meeneemt uit een artikel." Het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg wil vooral een bredere maatschappelijke insteek brengen in de inhoud - met een meer integrale kijk op de zorg. Gyselaers: "De huisartsgeneeskunde is de voorbije jaren veel meer evidence-based geworden. Vandaag kunnen specialisten zeker evenveel van huisartsen leren als huisartsen gewoon waren om op te steken van de specialisten. Specialisten kunnen nieuwe technieken aanbrengen, maar huisartsen zullen veelal aangeven of ze ook haalbaar zijn in de praktijk. Vandaar dat het belangrijk is verschillende beroepsgroepen bij de publicatie te betrekken. Ook apothekers kunnen bijvoorbeeld aangeven of iets voor hen kan werken. Veel nieuwe zaken worden in de Angelsaksische wereld ontwikkeld maar ze moeten hun bruikbaarheid bewijzen in een Belgische context." Heyrman "We hebben de institutionele banden die we al hadden met de geneeskundefaculteiten nog verder uitgebouwd. In onze Algemene Vergadering zitten naast de decanen vertegenwoordigers van de artsen in opleiding, de geneeskundestudenten,... Ook andere zorgverleners die mee in het medische denkproces zitten, zijn we bij ons tijdschrift gaan betrekken - met name de apothekers en verpleegkundigen. Al blijft de centrale groep wel de artsen." Gyselaers: "Dat brede perspectief is zeker zichtbaar op onze website. TvGG zal ook een aanbod brengen van interessante verpleegkundige proefschriften." Heyrman: "We belichten de maatschappelijke dimensies van het medisch handelen. Het gezondheidszorgbeleid bepaalt de dingen die de artsen doen in de praktijk." Elk land ontwikkelt zijn eigen structuren in de gezondheidszorg. Maar ook die organisatie moet je wetenschappelijk onderbouwen. In het maartnummer onderzocht ik dat bijvoorbeeld in een artikel voor de proefprojecten die in België lopen rond geintegreerde zorg." TvGG is traditioneel een tijdschrift dat artsen een venster biedt op wat buiten hun eigen specialisme leeft. Dat blijft heel doordacht gebeuren, vertelt Gyselaers: "We maken bijvoorbeeld geregeld themanummers. Mensen zijn dikwijls bijzonder geïnteresseerd in één aspect van het onderwerp maar maken zo meteen kennis met de uiteenlopende facetten. En themanummers zijn maar één mogelijkheid. Waarom geen nummer vullen met vooral case reports, bijvoorbeeld?" Heyrman: "Overigens, zelfs in een themanummer vinden de lezers onze vaste rubrieken terug - het gaat nooit louter over dat ene thema. Wie daar minder geïnteresseerd is, blijft niet op zijn honger zitten."