...

Kinderen die langs de natuurlijke weg geboren worden, wentelen zich tijdens hun doortocht in de vaginale flora van de moeder. Komt de baby met een keizersnede ter wereld, dan moet hij die ervaring derven.Het vuur kwam aan de lont toen de Amerikaanse onderzoekster Maria Gloria Dominguez Bello in 2010 ontdekte dat kinderen na een keizersnede niet dezelfde darmflora hebben als vaginaal geboren baby's. Ze brengt dat in verband met de vaststelling dat kinderen die met een keizersnede het levenslicht zagen, meer risico hebben op obesitas en immuunziekten, zoals diabetes type 1 en allergie.Vandaar dat ze nu een gecontroleerde studie heeft opgezet om na te gaan wat het effect van een badje in de vaginale flora op de gezondheid van het kind kan zijn. Andere onderzoeksgroepen volgen van hun kant haar voorbeeld. De verschillende studies zullen de kinderen een paar jaar volgen, om te kijken wat de weerslag is op het optreden van bijvoorbeeld astma.Links en rechts wordt er gefronst. Een kind insmeren met bacteriën (en virussen) houdt een risico op infecties in, klinkt het. Maar de onderzoekers argumenteren dat de deelnemende moeders gescreend worden op agentia zoals hiv en streptokokken van groep B.Er heerst ook scepsis rond de theorie. Vele andere factoren kunnen de darmflora van een kind wijzigen, zoals het gebruik van antibiotica naar aan leiding van de keizersnede. Daarnaast wordt er gevreesd dat de hype moeders ertoe zal aanzetten op eigen houtje hun baby een smeerbeurt te geven. Volgens sommige bronnen gebeurt dat nu al.