...

Een jaar ziek? Statistisch gezien keert minder dan 20% terug. Dus hoe eerder we de werknemer reactiveren, hoe groter de succesratio. Het belangrijkste is dat we eraan werken, en niet de werknemer passief op de ziekenkas laten zitten tot hij of zij hopelijk opnieuw volledig genezen is.