...

Even recapituleren: het akkoord artsen-ziekenfondsen van dit jaar maakte een bedrag vrij van 40 miljoen euro voor maatregelen als een beter statuut voor artsen in opleiding (10 miljoen), een correctere nomenclatuur voor het bezoek aan een woonzorgcentrum (4 miljoen voor de huisartsen), een betere terugbetaling van een raadpleging bij de pneumoloog (2 miljoen euro),... De financiering daarvan zou men realiseren door 'doelmatige zorg'. Onder meer besloot de Commissie om de vergoeding van de NIPT te verlagen tot 220 euro - wat ongeveer 5 miljoen euro opleverde. Maar tegen deze laatste maatregel kwam er protest van de laboratoria, en met name de (universitaire) centra voor menselijke erfelijkheid. Deze besparing vonden ze niet realistisch. Maandag besloot de commissie dan de terugbetaling van de NIPT op 240 euro te brengen - wat nog een bedrag oplevert van 3 miljoen euro. Maar 2 miljoen moet het Riziv dus elders vinden. Een combinatie van verschillende maatregelen maakt dit bedrag beschikbaar. ? De sleutelletter voor het aanbrengen van een ingewikkeld dermatologisch verband (verstrekkingen 145272 en 145305) wordt op nul gezet. "Enkele ziekenhuizen rekenen dit, andere helemaal niet. Vanuit het oogpunt van doelmatige zorg is dit wel verantwoord", stelt Reinier Hueting (Kartel). "Wel komt er als tegenmaatregel een nieuwe verstrekking voor het aanbrengen van een dermatologisch verband onder narcose, bij brandwonden bijvoorbeeld." Dat brengt alles tezamen 800.000 euro op. ? Er komt een beperking op het aantal keer dat een eiwitelektroforese kan worden uitgevoerd - dat levert nog eens 450.000 euro op. Dit zou nu te vaak routinematig en niet evidence- based gebeuren. Alleen in beperkte uitzonderingen (opvolgen van een monoklonale gammopathie) zal dit nog frequenter dan eenmaal per jaar kunnen gebeuren. Marc Moens (Bvas) wijst er nog eens op dat, ook zonder deze maatregel, de klinische biologie al 7,5 miljoen euro bijdraagt tot de 40 miljoen die moest gevonden worden. ? Ten slotte wordt de vergoeding van het ECG (475075-475086) met 0,4 euro verlaagd. Dat levert meer dan 800.000 euro op. "Met deze maatregel is Kartel niet onverdeeld gelukkig", zegt Hueting. "We zijn eigenlijk van oordeel dat een ECG door een huisarts beter vergoed moet worden. Het is een heel verschil of je een ECG doet in een lokaal waar de uitrusting klaar staat, of mobiel met een draagbaar toestel - waar je eerst alle draadjes moet ontwarren. Maar oorspronkelijk was er zelfs een voorstel om de vergoeding met één euro te verminderen. In combinatie met de andere maatregelen volstaat een inlevering van 40 eurocent. En van de 40 miljoen euro die de 'doelmatige zorg' moet opleveren, vloeit een heel groot deel terug naar de huisartsen." De eerste artsen die uit de 'doelmatige zorg' wat profijt halen, zullen een aantal ziekenhuisartsen zijn. Het honorarium van een consultatie bij een pneumoloog wordt verhoogd. "Dat kan vanaf 1 juli of 1 augustus", weet dokter Hueting, "Het Riziv past de waarde van de sleutelletter aan." In totaal wordt hier 2 miljoen euro aan besteed. Daarnaast gaat ook de vergoeding voor de prestatie 599082 omhoog (toezicht/consultatie aan ziekenhuisbed door 'bijgeroepen' arts, budget: 1,7 miljoen). Het grootste stuk van deze 40 miljoen doelmatige zorg vloeit terug naar de huisartsen. Naast 4 miljoen euro voor de nieuwe regeling bij een bezoek aan een woonzorgcentrum nog eens 8,8 miljoen voor een 'beter' GMD. "De nieuwe regeling voor een bezoek aan één of meer bewoners van een woonzorgcentrum is uitgewerkt in de werkgroep huisartsen van de Technisch Geneeskundige Raad. Ze komt eerstdaags op de plenaire TGR." Het voorstel volgt daarna de weg van een klassiek KB. Maar de wet wordt volgens Hueting nu aangepast, zodat een dergelijk KB geen maanden meer stof zou liggen te vergaren bij de federale dienst voor begroting.