...

Naast de eerbied die een arts voor zijn of haar patiënt dient op te brengen, is het ook belangrijk dat laatstgenoemde respect heeft voor de expertise van de arts. Indien dit niet meer zou gebeuren dan verkrijgt men als het ware een democratische dystopie. Een overdreven gedemocratiseerde samenleving waar een medisch diploma werkelijk maar een vodje papier is en waar ieders mening volstrekt gelijkwaardig is. Maria in de Facebookgroep 'Ge zijt van ... als ...' die een schimmige YouTubevideo deelt, zou dan even betrouwbaar zijn als de huisarts die uw familie al meer dan 30 jaar opvolgt. Gelukkig zal het in Vlaanderen globaal genomen niet zo ver vorderen. Het vertrouwen in de wetenschap scoort nog steeds hoog.