...

De Gecommentarieerde Code van medische deontologie staat voor duidelijke principe-artikels. Zij vinden hun weg en draagwijdte via richtlijnen die dynamisch zijn in de tijd en conform het ethisch denken en handelen. Daarom is de nieuwe Code gereduceerd tot 45 basisartikelen. Deze zijn becommentarieerd in een apart wetboek dat niet statisch wil zijn. Het zal continu aangevuld en gecorrigeerd worden via adviezen en de eventuele nieuwe politieke wetgeving. Deze Code is geen opsomming van wat niet mag, maar wil een goede praktijkvoering bevorderen.