...

De patiënten met de ziekte van Dupuytren zijn met velen, zij vinden hun handen (terecht) belangrijk én niemand kan hen vooralsnog een definitief sluitende oplossing bieden. Omdat hun hulpvraag zo groot is, dreigt het gevaar van opbod en zelfs commerciële geneeskunde. Ik ben van mening dat we ons hiervoor moeten behoeden. Stellingen over efficiëntie dienen wetenschappelijk gestaafd te worden waarbij evidence based medicine en patient-centered value based medicine centraal moeten staan. Stellingen over kostprijs dienen juist gekaderd te worden in het belang van de patiënt en de zorgstaat. Zo lang er geen definitief sluitende oplossing kan geboden worden aan de patiënten met de ziekte van Dupuytren, blijft het dan ook belangrijk om hen wetenschappelijk correct te informeren over de voor- en nadelen, risico's en prognoses van het volledige behandelaanbod, zodat zij samen met hun arts(en) een individueel beleid kunnen uitstippelen.