...

Oestrogenen (E) worden geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker, veneuze trombo-embolie (VTE) en milieuschade. E4 is het eerste natuurlijk E met selectieve weefselactiviteit, geproduceerd door de menselijke foetale lever. E4 activeert de nucleaire E-receptoren (ER) a, maar antagoniseert de membraan-ERa, terwijl klassieke E beide activeren. Bijgevolg heeft E4 een minimaal effect op lever en borst. E4 wordt snel afgebroken in het milieu zonder ecologische impact. In 2021 keurden de FDA en het EMA E4 goed als nieuwe chemische entiteit, verschillend van andere E. Drovelis® bevat 15mg E4 en 3mg drospirenon, in een 24/4-regime. I.t.t. klassieke OCs worden de hemostase/stolling en de lipiden minimaal gewijzigd. De anticonceptieve werkzaamheid is uitstekend (Pearl Index 0,44). De cycluscontrole met een goed bloedingspatroon is identiek aan de meest performante OCs. Fase 3-data tonen optimale veiligheid (1VTE in 35000 cycli), lage percentages bijwerkingen en uitstekende tolerantie.