...

Dokter Louis Ide, klinisch bioloog en infectioloog in het AZ Jan Palfijn ziekenhuis in Gent, vindt het alvast onbegrijpelijk dat er nog steeds een harde kern antivaxxers bij de artsen bestaat. "Terwijl vaccins hét succesverhaal in de geneeskunde zijn, hebben zij er geen vertrouwen in", aldus Ide. Rekening houdende met de grote impact van de artsen op de brede bevolking vreest hij dan ook dat dit beeld daar nog negatiever is. Vergeleken met het griepvaccin scoort de betrouwbaarheid van het covid-19 bij artsen veel slechter. Waarom dat zo is, is voer voor speculatie, zegt Ide. "Misschien omdat het covid-19-vaccin nog nieuw en onbekend is. Met het griepvaccin is iedereen nu wel vertrouwd. We weten wat we ervan kunnen verwachten. Dat geldt ook voor alle andere vaccins." Een bijkomende factor is de snelheid waarmee het covid-19-vaccin alle klinische fasen doorlopen heeft. "Dat doet er allicht geen goed aan. Door de coronapandemie zijn er nauwelijks wetenschappelijke congressen waar 'peers' er onder elkaar over kunnen discussiëren. Misschien is dat ook een reden waarom artsen twijfelen. Naar de toekomst toe zal het dus bijzonder belangrijk zijn om alle mogelijke wetenschappelijke informatie te verstrekken." Om meer vertrouwen in het covid-19-vaccin te kweken, is er volgens dokter Ide nood aan een 'vaccinambassadeur', een onafhankelijke, charismatische expert die het belang van het vaccin bevattelijk kan uitleggen in de media. "Zowel bij zorgvertrekkers als bij de bevolking moet hij het nodige draagvlak creëren voor de covid-19-vaccinatie." Louis Ide schuift meteen enkele potentiële kandidaten naar voren: internationale toppers zoals de professoren Pierre Van Damme (UAntwerpen), Johan Neyts (KU Leuven) of Isabel Leroux-Roels (UGent). "Wel doen zij onderzoeksprojecten in samenwerking met de industrie. Dat is geen probleem op zich maar het kan als 'verdacht' gepercipieerd worden. Antivaxxers kunnen dat misbruiken", besluit dokter Ide.