...

In 2011 gaf het Riziv zijn voorbehoud tegen TAVI voorzichtig op na een aanslepende discussie met de interventiecardiologen. Het wilde TAVI aanvankelijk maar met mondjesmaat toestaan. In 2008 concludeerde het Kenniscentrum immers nog dat terugbetaling van TAVI niet kon worden aanbevolen. Maar in steeds meer centra werd de ingreep toch uitgevoerd. Uiteindelijk kwam een compromis tot stand. Het aantal centra dat de ingreep mocht uitvoeren, werd ingeperkt. Het Riziv betaalde jaarlijks maar een beperkt aantal ingrepen terug. Tot vorige maand lag dat plafond op 500. Maar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft het maximumaantal nu opgetrokken tot 1.500 - dat veel hogere plafond geldt vanaf begin deze maand. Sommige patiënten zijn te oud of lopen een te groot risico bij een klassieke operatie voor het vervangen van een aortaklep. Over de resultaten met TAVI in deze groep zijn ondertussen veel meer resultaten bekend. Vandenbroucke onderstreept als motivering voor zijn beslissing nu dat de vijfjaarsoverleving na TAVI significant hoger blijkt te liggen, en dat de percutane ingreep bij deze patiënten ook het aantal ziekenhuisopnamen vermindert. De Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van het Riziv houdt wel vast aan een aantal controlemechanismen die de kwaliteit en de veiligheid van TAVI moet verzekeren. De terugbetaling is nog steeds beperkt tot centra die voldoende expertise met de ingreep kunnen bewijzen. TAVI wordt ook pas uitgevoerd na multidisciplinair overleg tussen artsen met relevante expertise (twee interventiecardiologen en twee cardiochirurgen, een cardioloog met ervaring in transoesofageale echocardiografie, een die zich toelegt op hartfalen en, bij een patiënt ouder dan 75, een geriater).