...

Zorgverstrekkers werkzaam in de eerste lijn stellen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij een tweede, of derde opflakkering ter beschikking. Duizenden apothekers, artsen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen bieden hun praktijken, oren, ogen, handen aan om samen een plan van aanpak uit te werken. Lokale zorgverstrekkers kunnen bij een volgende piek, mede door hun fijnmazig netwerk wel degelijk een verschil maken om burgers en patiënten zo goed mogelijk door deze en volgende crisissen te leiden.Er is één noodzakelijke stap te zetten: ga in gesprek met de zorgverstrekkers op de eerste lijn. Maak geen draaiboeken in onze plaats, betrek ons en benut onze kanalen en expertise maximaal.Op deze manier kunnen we de net opgerichte Zorgraden versterken en de duizenden zorgverstrekkers motiveren om opnieuw letterlijk de handen uit de mouwen te steken bij een volgende opflakkering. Met een plan dat we samen schrijven in plaats van een plan dat boven ons hoofd werd gemaakt door projectmanagers, administratie en overheden.