Mensen die arts willen worden zijn veelal goed geplaatste mensen om zich bezig te houden met de gezondheid van diezelfde mensen. Ze storten zich al vroeg, met passie en idealisme, op een ingangsexamen om nog maar toegelaten te kunnen worden tot geneeskundige studies. Daarna volgt een jarenlange opleiding onder strenge supervisie voordat ze zelfstandig het vak mogen uitoefenen. Artsen zijn dus goed geplaatste en opgeleide mensen om kwaliteitsvolle en tijdige zorg te leveren en ze doen dat ook... voor anderen.

Artsen zijn vaak ook mensen die zichzelf (te) weinig tijd en ruimte geven om te zoeken wat zij zelf nodig hebben om hun passie, idealisme en werklust te behouden. Een proces dat niet vanzelfsprekend is; een proces waar moet worden stilgestaan bij wat er nodig is, op individueel niveau als op systemisch niveau. Doctors4Doctors vecht al langere tijd om tijd en ruimte hiervoor te mogen en te kunnen maken.

Healthspace.be zorgt alvast voor die 'ruimte'. Laten we, als artsengroep, nu zelf ook beslissen om die tijd te nemen!

doctors4doctors.be

Mensen die arts willen worden zijn veelal goed geplaatste mensen om zich bezig te houden met de gezondheid van diezelfde mensen. Ze storten zich al vroeg, met passie en idealisme, op een ingangsexamen om nog maar toegelaten te kunnen worden tot geneeskundige studies. Daarna volgt een jarenlange opleiding onder strenge supervisie voordat ze zelfstandig het vak mogen uitoefenen. Artsen zijn dus goed geplaatste en opgeleide mensen om kwaliteitsvolle en tijdige zorg te leveren en ze doen dat ook... voor anderen. Artsen zijn vaak ook mensen die zichzelf (te) weinig tijd en ruimte geven om te zoeken wat zij zelf nodig hebben om hun passie, idealisme en werklust te behouden. Een proces dat niet vanzelfsprekend is; een proces waar moet worden stilgestaan bij wat er nodig is, op individueel niveau als op systemisch niveau. Doctors4Doctors vecht al langere tijd om tijd en ruimte hiervoor te mogen en te kunnen maken. Healthspace.be zorgt alvast voor die 'ruimte'. Laten we, als artsengroep, nu zelf ook beslissen om die tijd te nemen!