...

Met een beetje goede wil zowel van de patiënten, van alle betrokken artsen, en van de werkgevers moet het mogelijk zijn om over enkele jaren het aantal langdurig zieken drastisch te doen dalen.