...

Het geluid van klikkende dictafoons is gedempt, vervangen door geautomatiseerde spraak-naar-tekst software die 'acyclovir' automatisch corrigeert in 'a cycle of ear'.