...

Geïntegreerde zorg omvat tal van elementen zoals territorialisering van de zorg, management van de bevolking en van gegevens en zorgcontinuïteit. Die uitdagingen vinden we ook elders. Inspiratie bij een aantal naburige landen. Inspiratie in het buitenland "We hebben beslist te investeren in een interfederaal plan geïntegreerde zorg. Dat plan moet een gemeenschappelijk project worden, dat door de federale overheid wordt gedragen in samenwerking met de deelstaten. Ik denk dat we daarin zullen slagen." De Belgische kijk op geïntegreerde zorg "Ik geloof niet dat je door geïntegreerde zorg enorm grote bedragen gaat besparen. De vraag is vooral of je meer en betere zorg met hetzelfde geld kunt realiseren." Zorgzaam Leuven "Concentratie verloopt hand in hand met decentralisatie. Het gaat ook over geïntegreerde, goed met de eerste lijn afgestemde, warme zorg dicht bij de bevolking." 'Ziekenhuizen moeten tegelijk groot en klein zijn' Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Artsenkrant publiceert elke maand een volledige module, handig gebundeld in een dossier. Wie instapt in het nascholingsprogramma, kan de artikels lezen en daarna via de smartphone een korte vragenlijst beantwoorden per artikel. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op.