...

prof. Andrea Penaloza "Uit de beschikbare evaluatiestudies blijkt dat het gebruik van de 4-PEPS-score het aantal overbodige CT-scans en scintigrafieën met ongeveer een kwart kan verminderen." Longembolie prof. Christophe Beauloye"Bij voorkeur vindt de primaire PCI binnen 12 uur na aanvang van de pijn plaats, maar we voeren ze uit tot 48 uur nadien, ook al boeken we dan wellicht minder winst." Acuut coronair syndroom prof. Dominique Vanpee "Een syncope zonder prodromen moet specifiek doen denken aan een mogelijk ernstige cardiogene syncope van elektrische oorsprong." Cardiale syncope dr. Thomas Nguyen "Voor de meeste ritmestoornissen die met ablatie kunnen behandeld worden, zal de eerste keuze doorgaans vallen op radiofrequentie, omdat die techniek veelzijdiger is dan cryotherapie." Hartritmestoornissen Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Artsenkrant publiceert elke maand een volledige module, handig gebundeld in een dossier. Wie instapt in het nascholingsprogramma, kan de artikels lezen en daarna via de smartphone een korte vragenlijst beantwoorden per artikel. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op.