...

Bas ter Brugge is voorzitter van Dokters in Debat. Hij volgt dr. Anna Verhulst op die begin 2017 samen met dr. Judith Voogt aan de wieg stond van de stichting. Tijdens de coronacrisis komt duidelijk tot uiting dat artsen een belangrijke stem in het debat zijn. "We vroegen ons af wat we konden doen om meer dokters een stem te geven. Politieke beslissingen inzake geneeskunde en gezondheidszorg werden in het verleden meestal genomen buiten de artsen om, hoogstens werden belangenverenigingen gehoord of betrokken. Het is een noodzaak dat artsen en zorgverleners zich ook mengen in maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld preventie van ziekte, werkdruk, overvolle spoeddiensten, dure medicijnen en ouderenzorg. Artsen en zorgverleners hebben wel degelijk ervaringen of ideeën die het delen waard zijn. Het is een grote meerwaarde als zij zich in het maatschappelijke debat mengen vanuit hun professionele achtergrond en persoonlijke overtuiging." Van individuele artsen op de werkvloer hoorden de oprichters van Dokters in Debat vaak de verzuchting dat ze inderdaad wel een mening hebben over de noden en discussies in de gezondheidszorg, maar de mogelijkheden of middelen niet hebben om die naar buiten te brengen. "De politiek is ook een gecompliceerd systeem, het is niet altijd duidelijk waar je moet zijn of wat de meest effectieve manier is om je mening te laten horen. We hebben Dokters in Debat opgericht om artsen die willen bijdragen aan het maatschappelijke debat daarbij te helpen. Wij willen bewustwording creëren en hen de nodige vaardigheden en tools bieden om in debat te gaan. Daarnaast willen we hen ook de weg tonen in het politieke systeem en hen in contact brengen met beleidsmakers."Belgische artsen zijn in principe van harte welkom, zegt Ter Brugge. "Alleen is het wel zo dat onze activiteiten voornamelijk in Utrecht plaatsvinden. We hebben een debatteercursus voor beginners die vier avonden omvat. Tijdens de eerste drie avonden komt telkens een gastspreker praten over een relevant thema, verplicht vaccineren of euthanasie bijvoorbeeld. Vervolgens brengt een professionele trainer de debatvaardigheden aan: welke soorten argumenten zijn er, hoe bouw je een betoog op,..."Daarna oefenen de deelnemers volgens het meest eenvoudige debatsysteem, dat van het Lagerhuis, waarbij korte argumenten heen en weer elkaar in rap tempo opvolgen - maximaal 30 seconden per beurt. Tijdens de slotavond wordt een debatwedstrijd georganiseerd. "Daarnaast organiseren we ook cursussen voor gevorderden, en thema-avonden. Daar komen ook andere debatvormen aan bod, zoals het Britse parlementair debat. Deze debatvormen kenmerken zich onder meer door langere beurten. Doordat deelnemers willekeurig een stelling krijgen toegewezen, moeten ze ook oefenen met het verdedigen van een standpunt dat mogelijk anders is dan hun eigen standpunt." Er wordt ook aandacht besteed aan hoe je sociale en andere media kan inzetten om je mening te laten horen. "We hebben er sinds kort een bestuurslid bij dat zich onder meer daarop gaat richten. Hij gaat bekijken of we masterclasses sociale media kunnen organiseren of een cursus opiniërend schrijven. Ook op deze manier kunnen artsen de vertaalslag maken van hun persoonlijke mening naar het maatschappelijk debat" Behalve de zeven bestuursleden zijn er inmiddels ook een 50-tal alumni van Dokters in Debat. Kunnen zij hun verworven debatkunst vaak inzetten in de praktijk? "Eén van onze doelstellingen is om een platform te bieden dat ontmoetingen faciliteert voor artsen en de mensen die hen moeten horen. En dat lukt aardig. Een paar maanden geleden werden drie van onze alumni gevraagd een pitch te houden voor de raden van bestuur tijdens een event van het Meander Medisch Centrum, over de zorg van de toekomst. Alumni namen ook deel aan het landelijk zorgdebat in de Rode Hoed in Amsterdam en we worden geregeld gevraagd om debatten te modereren of becommentariëren. We krijgen inmiddels meer verzoeken dan we kunnen inwilligen." Info: doktersindebat.com Coördinatie: veerle.caerels@roularta.be