...

De aftredende voorzitter kondigt aan dat hij de functies zal bekleden waarvoor hij bij KB is aan- gesteld, in afwachting van de wijziging van de decreten, en dat hij de dossiers zal afwerken waarvoor hij verantwoordelijk is. "Ik neem niets meer aan. Ik ben in lopende zaken", zegt hij lachend. De raad van bestuur van Bvas kwam woensdag bijeen om zijn opvolger te benoemen. Misschien een van de Franstalige ondervoorzitters: Luc Herry of Pierre Duprez of een andere Franstalige arts die lid is van de raad van bestuur. Het was geen gemakkelijke beslissing, geeft Philippe Devos toe. "We moeten binnenkort onderhandelen over de begroting, vervolgens de syndicale verkiezingen voorbereiden... Ik kon niet een jaar wachten om ontslag te nemen. Dat zou te laat zijn geweest." Devos werd verkozen tot mei 2022.De anesthesist beet zijn tanden stuk op de gezondheidscrisis om de stem van de artsen en zijn syndicaat te laten horen. "In die periode werd ik gevraagd om het boegbeeld te zijn voor Bvas. We wisten niet dat er een pandemie zou uitbreken... en dat we maandenlang op vele fronten zouden staan." Bij het begin van de pandemie kreeg een open brief van de Luikse anesthesist, waarin hij de overheid waarschuwde voor de omvang van de crisis, veel weerklank op het internet. Philippe Devos is ook voorzitter van de medische raad van het Luikse Montlégia-ziekenhuis, een mandaat dat eveneens veel van zijn energie vergt. "Dat is moeilijk te rijmen met het voorzitterschap van Bvas. Ik heb een vrouw en twee kinderen. Het is te veel voor een man alleen om aan te kunnen. En de overheidsfinanciering van de artsensyndicaten is van dien aard dat het moeilijk is om voltijds medewerkers te hebben zoals in een kabinet. Wij proberen actief deel te nemen aan een reeks dossiers, maar de financiële middelen volgen niet. De inzet van de leden en vertegenwoordigers van Bvas gebeurt in hun vrije tijd. Voor een 40-jarige zoals ik komt dat nog bovenop een gezinsleven en andere verplichtingen." In een reactie wijst Nederlands- talig ondervoorzitter dokter Dirk Scheveneels erop dat het ontslag weliswaar onverwacht komt maar "dat we allemaal weten dat het voorzitterschap van het grootste artsensyndicaat een loodzware opdracht is. Dit vergt mentaal en fysiek veel van een mens." Dirk Scheveneels wijst erop dat dokter Devos altijd zeer gedreven was. "Philippe wil het goed doen maar zijn werk als intensivist is op zich al zeer belastend. Bovendien werd hij dan ook zelf door covid getroffen en was er de watersnood in Luik. En hij is nog jong en heeft een gezin. Al bij al heeft hij het lang volgehouden. Alle begrip voor zijn beslissing", dixit Scheveneels. Hoe het nu verder moet, is minder duidelijk. Allicht vond de raad van bestuur gisterenavond wel een Franstalige interim-paus die de kar verder trekt tot mei 2022. Dan is het statutair weer aan een Nederlandstalige arts om de Bvas te leiden. Dokter Scheveneels vindt wel dat moet worden nagedacht over de toekomst. "We willen de syndicale werking liefst verjongen en vervrouwelijken. Maar een voorzitterschap combineren met een voltijdse artsenpraktijk lijkt me stilaan onmogelijk. Ik pleit voor een voorzitter die minstens deeltijds vrijgesteld is van zijn opdracht als arts en dan uiteraard ook behoorlijk vergoed wordt zodat hij/zij geen inkomensverlies leidt. Natuurlijk moet het ook wel een goede arts zijn, voeling met de prak- tijk is belangrijk", aldus nog Dirk Scheveneels. "Het ontslag van Philippe Devos toont ook de limieten van een model aan: steeds meer vergaderingen en werkgroepen, op vrijwillige basis en buiten de werkuren. Dat is onhoudbaar", reageert Caroline Depuydt, ondervoorzitster van Bvas Brussel."Als wij als artsen op deze manier blijven behandeld worden, zullen we het overlegsysteem ontvluchten. Wordt geneeskunde zonder artsen de doelstelling van multidisciplinariteit?", vraagt secretaris-generaal van de Bvas Gilbert Bejjani zich af. "Je inzetten voor de beroepsverdediging heeft meer om handen dan collega's mogelijk denken. Het is een complexe en ondankbare taak, en voorzitter zijn vergt een enorme inspanning. Bedankt, Philippe, zorg goed voor jezelf", tweette hij.De syndicale 'rivaal', de Franstalige huisartsenvereniging GBO looft het persoonlijke engagement van Devos in de beroepsverdediging. "Ook al zitten we op heel wat punten aangaande de organisatie van de zorg niet op dezelfde golflengte." "Het ontslag van collega Philippe Devos als voorzitter van Bvas stemt tot nadenken", schrijft dr. Thomas Gevaert in een reactie (zie artsenkrant.com). "De redenen voor het vertrek van Philippe zijn persoonlijk, uiteraard, maar zelfs als concullega van een ander syndicaat (ASGB/Kartel) betreur ik zijn vertrek enorm. Opnieuw een hoop dossier- kennis die verdwijnt van de artsenbanken."