...

Docs for Climate hecht belang aan de steeds urgenter oproepen van instanties als het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en kan het huidige klimaatbeleid niet aanvaarden. Bovendien zijn de artsen gealarmeerd door de effecten van stijgende temperaturen en andere milieuveranderingen op de gezondheid van hun patiënten. Het collectief onderschrijft de stelling van The Lancet dat klimaatverandering als de grootste bedreiging is voor de wereldgezondheid tijdens de 21ste eeuw ziet.Effecten van klimaatverandering op gezondheid zijn o.a. de hogere sterfte door hittestress of aandoeningen van de luchtwegen. Ook ziektes overgedragen door muggen zijn een gevolg van hogere temperaturen. Een stijgende prevalentie van deze aandoeningen betekent een grotere belasting voor ons gezondheidsstelsel.Om de klimaatverandering te beperken is een wereldwijde daling van de uitstoot van broeikasgassen noodzakelijk. 'Docs for Climate' reikt hiertoe een reeks maatregelen aan en formuleert ook vijf concrete eisen aan onze regeringen en parlementen.Het collectief verenigt artsen en zorgverleners aan beide kanten van de taalgrens. Hun brief werd reeds ondertekend door bijna 1.000 artsen.