...

In de lente van 2020 werd de wereld overvallen door een tot dan ongekende ziekte. Vlug bleek het om een pandemie te gaan met daaropvolgend een paniek die zich uitbreidde tot ieder land, tot iedere gemeente, tot iedere straat, tot elk huis en tot elke intermenselijke relatie. De ultieme ratio was voortijdig overlijden te beperken en de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuis- en IC-bedden) beheersbaar te houden. De paniek was zo groot dat scholen en fabrieken werden gesloten, niet-essentiële verplaatsingen werden verboden, grootouders kregen contactverbod met hun (klein)kinderen, scholen werden gesloten, bejaarde koppels kregen buitensporige boetes als ze samen op een bankje betrapt werden... Al deze drastische maatregelen werden slaafs opgevolgd gedurende weken en maanden met het immer uitgestelde vooruitzicht van versoepeling. Er zou enkel soelaas te verwachten zijn van een werkzaam vaccin, en dan enkel als 70% van de bevolking zou gevaccineerd zijn. Dat vaccin zou nog jaren op zich laten wachten. Onverwacht bleek er einde 2020 toch uitzicht te zijn op zulke werkzame vaccins, die beschikbaar waren vanaf februari 2021. Een goed voorbereide vaccinatiecampagne had een onverhoopt resultaat. Van de volwassenen is in Vlaanderen nu 90% gevaccineerd, in Wallonië 80% en in het Brusselse gewest <70%. Een buitengewoon resultaat gezien de oorspronkelijke doelstelling (70%). Het percentage niet-gevaccineerden (10, 20, 30% per regio) is nochtans een probleem. Indien zij homogeen verspreid zouden zijn over het grondgebied, dan zou de geringe transmissieoverdracht wellicht een grote uitbraak voorkomen. Echter, de niet-gevaccineerden wonen vaak in clusters (gemeenten, wijken, enz.). Een uitbraak binnen deze clusters zou wel kunnen leiden tot een massale verspreiding, en eventueel tot een extra belasting van het zorgsysteem. Allicht zal dit minder zijn vermits het een kleiner percentage van de vatbare bevolking betreft. Alle niet-gevaccineerden zijn na zoveel maanden voldoende ingelicht over de ziekte en over de bescherming die een vaccinatie biedt. Ook na 10 jaar zullen zij niet van mening veranderen. Allerhande raadgevers en influencers hebben meer invloed dan extra info, informatiesessies... Enkel dwang door verplichting op toenemende vrijheidsbeperking kan resultaat hebben. Ondertussen is aangetoond dat volledige vaccinatie een optimale bescherming waarborgt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname voorkomt. Bovendien wijzen talrijke studies uit dat de immuniteit nog aanzienlijk verbetert bij personen die zowel een vaccin kregen als besmet werden. In scholen en ook in andere settings wordt deze logica op zijn kop gezet. Kinderen <12 jaar krijgen in weerwil van recente studies niet de kans om zich te laten vaccineren. Positief geteste jongeren, ziek of niet ziek, worden naar huis gestuurd bij hun gevaccineerde en dus per definitie beschermde ouders. Met alle consequenties voor die ouders die hun professionele activiteiten noodgedwongen moeten aanpassen.Dit is Kafka in het kwadraat. Kinderen die wel besmet geraken worden ter bescherming naar hun beschermde ouders gestuurd omdat die wel eens onbeschermde mensen uit hun omgeving zouden kunnen besmetten. De beschermde moet dus zijn gedrag aanpassen om de onbeschermde te beschermen. En dit terwijl die onbeschermde weigert om zich te beschermen.Een bijkomend aspect is dat gevaccineerde ouders bij een contact met een nieuwe variant via hun positief geteste kind, hoogstens matige symptomen zullen vertonen, maar wel met een zeer interessante verbreding van hun immuniteit opbouwen. Allerhande publicaties bevestigen dat een nog betere immuniteit wordt bereikt bij personen die zowel die volledig gevaccineerd zijn als en daarbij contact hadden met het circulerend virus. De huidige procedure is pijnlijk contradictorisch. Een vaccin dat veilig en uiterst werkzaam is zou dan toch niet voldoende werkzaam zijn; het zal de antivaxxer maar versterken in zijn waanidee: waarom vaccineren? Zie je wel, vaccin of niet, kinderen en ouders vliegen in quarantaine, dat vaccin deugt niet. De overtuigde antivaxxer zal zijn mening niet veranderen. Bij een vaccinatiegraad van >80% is het zeer de vraag of quarantaine nog wel zinvol is. Of is het de bedoeling om elk jaar nieuwe vaccinatiecampagnes te organiseren? Laat kinderen, net zoals volwassenen, gewoon thuis zolang er ziektetekenen zijn en beperk het contact met mensen met fragiele immuniteit. Vaccineer eerder de 6- tot 12-jarigen in plaats van de 65+ers. En schenk na de derde prik voor de risicopatiënten alle overschot aan landen die er meer nood aan hebben.