...

Covid-19 had enige invloed op het tweede en derde kwartaal, zegt Frank Swaelens, general manager Belgium bij IQVIA. "Huisartspraktijken en ziekenhuizen waren niet toegankelijk en de focus lag op covid-19. Op langere termijn kan de epidemie echter positief zijn, vooral inzake digitalisering." Tijdens de crisis maakte bijvoorbeeld 'remote detailing' opgeld. Medische vertegenwoordigers benaderden artsen telefonisch of via teleconferentie-applicaties. Swaelens: "IQVIA zette een specifieke IQVIA Remote Detailing oplossing in de markt met directe integratie in de CRM-systemen van lifesciencesbedrijven. Dat geraakt steeds meer ingeburgerd." Bij de uitrol van klinische proeven staan ziekenhuizen centraal. Wereldwijd geraken virtuele 'clinical trials' echter steeds meer ingeburgerd: alles draait rond een digitaal platform en interactie tussen patiënt en arts. Apps monitoren en sturen continue data door waar de arts, de clinicalresearchagent en anderen mee aan de slag kunnen. Het is eenvoudiger, sneller, goedkoper en er worden veel meer kwalitatief betere data verzameld. Immers, patiënten worden continu gemonitord en symptomen interactief opgevolgd. Niet slechts een half uurtje per maand tijdens een raadpleging. "België is top inzake klinische proeven dankzij een flexibele, snelle regelgeving en vele goede clinici en specialisten. Toch drong deze trend hier nog niet door. Allicht omdat we over een dicht ziekenhuisnetwerk beschikken. Wel zijn er al 'hybride trials', een mengvorm van ziekenhuisbezoek en digitale monitoring via een platform", legt Frank Swaelens uit. "Maar België mag de boot van de virtuele trials niet missen. Ze zijn in alle onderzoeksfases mogelijk maar het nuttigst in fase 3 omdat door het hoge aantal geïncludeerde patiënten de kost dan het hoogst is." Nog in de digitale sfeer zit de acquisitie door IQVIA van het Smart IT-systeem PharmInTouch. Het platform laat apothekers toe te interageren met farmaceutische en consumerhealthbedrijven. Op één website kunnen ze producten bestellen. Ze hoeven dus niet langer naar de site van elk bedrijf te gaan. Ook communicatie over kortingen, promoties, productinformatie, enz. is mogelijk. Frank Swaelens: "Momenteel zijn er 40 aanbieders aangesloten en gebruiken 4.500 apotheken (90% van het totaal) het platform. Door de covidcrisis boomde het gebruik sterk." Verder lanceert men in oktober 'IQVIA Field Community'. Swaelens: "Klassiek houden medical sales elkaar via sociale media informeel op de hoogte over de toegankelijkheid van huisartsen en specialisten. Dit platform laat veel gerichtere communicatie toe. Dat komt de productiviteit ten goede. We voorzien een gratis- en een betalende versie." Tot slot grepen organisaties en bedrijven in onzekere covidtijden terug naar outsourcing en consulting, stelt Swaelens vast. "Men doet niet langer alles zelf. Omwille van de flexibiliteit en uit voorzichtigheid richten ziekenhuizen en bedrijven zich voor diensten en mensen tot serviceproviders zoals IQVIA. Werknemers worden niet onmiddellijk aangeworven maar eventueel pas na zes maanden of een jaar. Wij bieden een heel dienstenpakket aan: een iPad, data, specifieke marktkennis met een CRM, enz."