...

Het volume aan data dat in de wereld wordt geproduceerd groeit snel, zo ook in de gezondheidszorg. En dat schept opportuniteiten, voor onderzoek, innovatie en preventie, natuurlijk steeds met respect voor de GDPR-regels. Het is daarbij ook van groot belang dat er werk wordt gemaakt van standaardisering en interoperabiliteit tussen de databases van gezondheidsgegevens in ons land.De Health Data Authority (HDA) komt dan ook op een goed moment. De HDA moet het unieke aanspreekpunt zijn en geconnecteerd zijn met alle databestanden. Een efficiënte uitwisseling van gezondheidsgegevens via een geïntegreerde elektronisch patiëntendossier zal in de toekomst een must zijn. Het is dan ook toe te juichen dat de Belgische overheid werkt aan BIHR of de Belgian Integrated Health Record, benieuwd hoe deze er zal uitzien. ?