...

De digitale communicatie creëert meerwaarde in de zorg. De verschillende organisaties waarderen het dat de overheid een stimulerende rol heeft gespeeld om deze systemen uit te rollen.De introductie van e-health brengt ook stress teweeg voor de huisartsen. Om hun werk te kunnen doen, zijn ze sterk afhankelijk geworden van partners die de diensten leveren. De patiëntendossiers zitten in de 'cloud', de facturatie, de communicatie met ziekenhuizen en ziekenfondsen wordt steeds meer elektronisch. De artsenverenigingen beseffen wel dat geen enkel systeem feilloos is, maar nu valt er wel zeer geregeld de een of de andere e-healthdienst uit.Om de transitie naar elektronische systemen succesvol te laten verlopen, is overleg essentieel. De meerwaarde voor iedere partij moet blijken uit duidelijke doelstellingen en het voorwerp zijn van een permanente evaluatie. Nieuwe diensten kunnen alleen maar worden uitgerold in overleg en na tests met eindgebruikers. Voor de overheid aan huisartsen het gebruik van e-health oplegt, moet ze zorgen dat deze voorwaarden zijn voldaan.