...

Ondanks dat suïcide de afgelopen 15 jaar met een kwart is gedaald, vinden elke dag nog altijd bijna zes zelfdodingen plaats en een meervoud aan suïcidepogingen. Het hoogste aantal is nog altijd in het Waals gewest, de sterkste daling doet zich voor in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het blijft anderhalve keer meer dan het gemiddelde in Europa. 'Een overmaat aan bureaucratisering en medicalisering in plaats van mensgerichte persoonlijke en geïntegreerde zorg zal zeker een rol spelen. Of digitalisering een extra oorzaak kan zijn werd nog onvoldoende onderzocht'. Ouder worden en ouder zijn in onze digitale samenleving is complex en wijst op de noodzaak van verder onderzoek over de correlatie digitaal-suïcidaal.