...

Begin februari brak op de Diamond Princess een epidemie van covid-19 uit. Het schip meerde aan in de haven van Yokohama, Japan. De Japanse gezondheidsoverheden voerden bij alle opvarenden een PCR-test uit. Wie positief testte, werd ontscheept en naar een ziekenhuis overgebracht. De anderen bleven aan boord.Op 17 februari kregen landen de toestemming hun burgers van het schip te komen halen. 225 volwassenen werden naar Hongkong overgebracht. Ze kregen een nieuwe test en bleven 14 dagen extra in quarantaine (1). Eenmaal terug in Hongkong testten negen mensen alsnog positief aan de hand van een staal opgenomen in de nasofarynx. Van hen bleven er zes tot op het einde van de quarantaine asymptomatisch. De drie anderen kregen symptomen zoals koorts, neusloop, droge hoest en malaise. Twee asymptomatische personen versus één symptomatische, stellen de auteurs vast. Ze onderstrepen dat ook de asymptomatische personen een persisterende virale lading in de nasofarynx hadden. Hun bezorgdheid is dat asymptomatische geïnfecteerde personen op die manier een verdoken bron van besmetting kunnen vormen. Vier van de negen personen hadden geen afwijkingen op de CT-scan van de longen. Slechts één van hen kreeg symptomen. Opvallend was de groep met CT-afwijkingen: ook hier bleven drie personen (van de vijf) asymptomatisch. Alle negen personen ontwikkelden antilichamen. De titers waren des te hoger naarmate de longletsels uitgesproken waren.De auteurs erkennen dat ze hier met kleine patiëntaantallen werken. Verhoudingen tussen de verschillende beelden verdienen dus bevestiging. Bovendien is het mogelijk dat een aantal patiënten met een positieve test symptomen hadden gehad voor ze het schip verlieten, zonder dat dit gerapporteerd werd. Het blijft op die manier moeilijk naar het asymptomatische compartiment van de infectie te peilen. Van de patiënten die tijdens de quarantaine op de Diamond Princess werden gehospitaliseerd omdat ze positief testten, werden er 104 opgevangen in het Self-Defense Forces Central Hospital van Tokyo. Ook bij deze populatie konden gegevens worden opgenomen waartoe men in de algemene bevolking moelijker toegang heeft (2).Zo stelden de zorgverleners vast dat personen die bij opname asymptomatisch waren maar achteraf symptomen ontwikkelden, een significant hogere waarde van lactaatdehydrogenase (LDH) in het bloed hadden dan personen die over de hele lijn asymptomatisch bleven. De LDH-waarde kan dus dienstdoen als prognostische merker. In deze populatie bleven 33 patiënten asymptomatisch, terwijl er 10 symptomen ontwikkelden. Dat is drie versus één, meer nog dan in de cohorte van Hongkong.