...

Allen samen kunnen we ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad stijgt. We kunnen deze doelstelling bereiken door een geïntegreerde aanpak met artsen en verpleegkundigen en zeker ook met andere zorgverstrekkers. Om te beginnen kunnen we samenwerken in Vaccinet of eVax, gericht sensibiliseren, schrijven ter registratie, nu van aflevering, in de toekomst mogelijk van toediening vaccin. Vervolgens - maar nu al voor te bereiden - op populatieniveau opvolgen en beheren. Het model van de eerstelijnszones is daarvoor bij uitstek geschikt.Ook de bedrijfsgeneeskundige diensten vaccineren. Deze data dienen transparant consulteerbaar te zijn opdat we een goed en volledig beeld krijgen van de vaccinatiegraad van de bevolking.Mag ik langs deze weg dus oproepen tot dialoog en om werk te maken van samenwerking, elk vanuit zijn sterktes en met respect voor ieders rol?