...

De conventie die artsensyndicaten en ziekenfondsen afsloten op 19 december vorig jaar stond op 5 februari in het Staatsblad. Vanaf die datum hebben artsen 30 dagen, dus tot uiterlijk 6 maart, om via het Riziv-portaal ProGezondheid geheel of gedeeltelijk te deconventioneren. Gaat u akkoord met de conventie dan hoeft u niets te doen. U bent dan geconventioneerd voor uw volledige beroepsactiviteit en moet zich aan de conventietarieven houden. In ruil daarvoor en mits u voldoet aan alle voorwaarden hebt u recht op een sociaal statuut van 5.881,81 euro in 2024. Ook artsen in opleiding hebben recht op een sociaal statuut of een Riziv-voordeel. Artsen die het akkoord verwerpen, moeten wel actie ondernemen. Zij hebben uiterlijk tot 6 maart de tijd om dit via ProGezondheid te laten weten aan het Riziv. Deze deconventie geldt tot en met 31 december 2025. Artsen die gedeeltelijk tot de conventie toetreden, moeten voor 6 maart via ProGezondheid aangeven op welke plaatsen en tijdstippen zij de conventietarieven niet toepassen. Wie partieel conventioneert, heeft recht op een sociaal statuut van 2.774,59 euro (2024) mits ze voldoen aan de voorwaarden. Mogelijk is ook om voor het jaar 2025 uit het akkoord te stappen. Daartoe moet u vóór 15 december 2024 uw beslissing aangeven via ProGezondheid. Op vraag van Bvas werd in het akkoord opgenomen dat pas erkende artsen-specialisten en huisartsen zich binnen 30 dagen na de datum van hun erkenning kunnen deconventioneren. Ze behouden dan hun sociaal statuut pro rata tot de datum van kennisgeving. Hoe dit concreet moet, staat nog niet vast.