...

Het is opmerkelijk om te zien hoe zeer er gefocust wordt op vrijheidsbeperkende maatregelen - om onze contacten te beperken - terwijl het debat over verplichte vaccinatie, hét instrument dat nota bene de vrijheid teruggeeft, niet van de grond raakt. Bij de bevolking wordt het draagvlak voor een verplichte vaccinatie bovendien steeds groter. Dat niet-gevaccineerden weinig enthousiast zijn over een dergelijke maatregel doet niet verbazen. Maar wat moeten we zeggen tegen het overgrote deel van de bevolking dat wel gevaccineerd is, dat wel vertrouwen heeft in de wetenschap en de vaccins, dat zichzelf en anderen wil beschermen, maar wiens vrijheid nog steeds drastisch wordt ingeperkt?