...

Christopher Stokes In China, Europa en de VS kwamen intensieve zorgeenheden onder immense druk te staan, maar grote delen van de wereld worden geconfronteerd met een heel ander verhaal. Gaza beschikt over ongeveer 20 beademingsmachines voor twee miljoen inwoners. De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft drie beademingsmachines voor een land van vijf miljoen mensen en Burkina Faso telt hooguit 12 intensieve zorgbedden voor zijn 20 miljoen burgers. Het moment is gekomen om ons ook te verzetten tegen de zuurstofkloof. Wij rekenen op u, lezer, om een beleid te hekelen waarbij het zuiden het moet stellen met zeep, en met flyers die hen aanmoedigen om hun handen te wassen.