...

Ik begrijp niet waarom Sciensano, sinds enkele weken, de registratie van het aantal besmettingen/ gemeente doet over een periode van 14 dagen in plaats van zeven dagen. Ik stel vast dat deze nieuwe reken- en kleurmethode leidt tot merkwaardigheden: 1. Gemeente kleurt hoe dan ook roder met hetzelfde aantal besmettingen. Stel: een gemeente van 20.000 inwoners heeft al vier weken elke week vijf (nieuwe) besmettingen. De 'oude' rekenmethode van Sciensano gaf voor die gemeente het volgende resultaat (we nemen week drie en vier): vijf besmettingen/week/20.000 inwoners of 25 besmettingen per 100.000 inwoners. De 'nieuwe' rekenmethode geeft tien besmettingen/14 dagen/20.000 inwoners voor zowel week drie als vier. Of: 50 besmettingen per 20.000 inwoners per 100.000 inwonersConclusie: er is geen stijging van het aantal besmettingen in deze gemeente en toch 'lijkt', door de nieuwe Sciensanomethode, het aantal besmettingen/ 100.000 inwoners te verdubbelen... En de gemeente kleurt roder. Vragen: Waarom doet men zoiets, wetende dat het een 'vervalsing' is? Waarom berekent men niet de besmettingen per 14 dagen en deelt men dat getal door twee om het aantal besmettingen/week weer te geven (men filtert abrupte stijgingen en dalingen weg door te rekenen per 14 dagen en door dat aantal te delen door twee blijft de kleurcode vergelijkbaar met de vroegere tool). (PS: als ik juist ben ingelicht, rekent Duitsland per week; niet per 14 dagen...dus begin maar eens internationaal te vergelijken.) 2. Slechts zeven dagen quarantaine maar wel 14 dagen 'besmettelijk' in de tabellen van Sciensano. Kan u nog volgen? Er is dus één goed besluit mogelijk: om de statistieken en kleuren vergelijkbaar en 'eerlijk' te houden moet het aantal besmettingen berekend worden per zeven dagen. Wil men de curve afvlakken: geen probleem; dat kan door per 14 dagen te registreren en dan het aantal te delen door twee. Het weergeven in de statistieken per week sluit bovendien beter aan bij de nieuwe inzichten over quarantaine (één week). Vandaar mijn pleidooi om de besmettingsgraad weer te geven per week! Wil men echter de 'beste' worden in de internationale statistieken dan geef ik het volgende advies: tel de besmettingen op per maand! Dan winnen we zeker.