...

Om de dag van de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag op Kernwapens feestelijk af te sluiten nodigt Pax Christi Vlaanderen iedereen op 22 januari uit op de online filmvertoning van de kortfilm De Bom, een parel van Robbe De Hert met schrijver Louis Paul Boon in de hoofdrol.Bij het in memoriam van Robbe De Hert vertelden we u al hoe Robbe vond dat Louis Paul Boon hem nog wat verschuldigd was (zie artsenkrant.com). De schrijver zou in 1966 de hoofdrol (garagist/pomphouder) spelen in De Bom of het Wanhoopscomité. Als tegenspeelster wist Robbe Betsy Blair (Marty) te strikken en zelfs Maurice De Wilde speelde mee. Dit protest tegen de bewapeningswedloop, gekoppeld aan de machteloosheid van de gewone man om daar tegen in te gaan, is vintage Fugitive Cinema. Losjes gebaseerd op ware feiten in Spanje koppelt De Hert op weergaloze wijs fictie aan documentaire.